Четвер, 02.04.2020, 06:51Вітаю Вас Гість | RSS
Бібліотека БЗШ №18
Меню сайту
Дитячі журнали
Форма входу
Головна » 2018 » Січень » 19 » В єдності наша сила!!!!
15:50
В єдності наша сила!!!!
22 січня виповнюється 96 років відтоді, як на Софіївській площі в Києві було проголошено про об’єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки в єдину державу. Для українського народу, віками позбавленого власної державності та розірваного на частини між сусідніми країнами ця проблема завжди була особливо болючою й неймовірно складною. Тож соборність для України – це єдність багатоманітності, об’єднання навколо спільного стрижня, яким є українська державність, українська ідентичність. Цій знаменній події передували тяжкі випробування. Це був час становлення української державності на фоні драматичних подій у Європі…
 Акт злуки – урочисте проголошення Директорією акта про об'єднання Української Народної Республіки (УНР) й Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) в єдину незалежну державу 22 січня 1919 р. в Києві.
  Внаслідок розвалу Австро-Угорщини на зхідно-українських землях 1 листопада 1918 постала нова держава – ЗУНР. Під тиском широких народних мас, що прагнули об'єднання з "Великою Україною", в умовах розв'язаної поляками інтервенції Українська національна рада ЗУНР, її найвища законодавча влада, доручила своєму урядові – Державному секретаріату ЗУНР – вжити необхідних заходів для возз'єднання всіх українських земель в єдиній державі. 1 грудня 1918 у Фастові було укладено "передвступний" договір між УНР і ЗУНР про наступну Злуку обох республік в одну велику державу.
   3 січня 1919 Українська національна рада ЗУНР у Станіславі (нині м. Івано-Франківськ) затвердила "передвступний" договір між ЗУНР і УНР і прийняла ухвалу про злуку.
22 січня 1919 р. Директорія УНР з приводу визначної події видала Універсал, яким оповістила про утворення єдиної незалежної УНР. В урочистій обстановці у цей день в Києві на Софійському майдані було проголошено Акт злуки.
Книжкова виставка 
"Велич України в її Соборності"
  Акт злуки одностайно схвалено 23 січня 1919 Трудовим конгресом України. Назву ЗУНР було замінено на "Західна область Української Народної Республіки" (ЗОУНР), якій забезпечувалася територіальна автономія.
  Враховуючи велике політичне та історичне значення об'єднання УНР і ЗУНР для утворення єдиної (соборної) Української держави Указом Президента України 22 січня установлено як День Соборності  України.
 
 
 Всі згадані сторінки історії по-новому розкриються  перед уважними користувачами бібліотеки, котрі  ознайомляться з виданнями, що представлені на виставці з промовистою назвою "Велич України в її Соборності" (до Дня Соборності).
  Отож, всі друковані матеріали з фонду  можуть бути використані при організації культурно-мистецьких заходів з нагоди державного свята відповідно до Указу Президента України «Про відзначення у 2015 році Дня Соборної України».
 
РОЗДІЛ  1
                                             
Україно, Соборна держава,
Сонценосна колиска моя 
Ще не вмерла й не вмре твоя слава 
Завойована і чесних боях!
Історія України: джерельний літопис [Текст] / за ред. Червінського В. - К., 2008. - 799 с.
Анотація. На сторінках книги вміщено документи та матеріали, які висвітлюють важливі події в історії України, починаючи з найдавніших часів. У виданні представлено найрізноманітніші типи історичних джерел: уривки з літописів, юридично-правових документів, генеалогічних таблиць та княжих династій, фольклорних матеріалів, історико-географічних карт і т. п.
Україна. Віхи історії [Текст] / Авт.-упоряд.: В. Томазов, О. Ясь. - К.: Мистецтво, 2011. - 432 с.: іл. 
Анотація. У виданні, присвяченому десятиліттю незалежності України, в концентрованій формі відтворено основні віхи української історії. У більш ніж тисячолітній ретроспективі показано історичні шляхи українського народу до нацонально-державної самостійності і суверенітету. Засобами візуального відтворення висвітлено 
найголовніші події та процеси української історії, представлено визначних історичних особистостей, відомих діячів науки, освіти і культури. 
Репродуктуються як добре знані, так і маловідомі ілюстративні матеріали, значна частина яких друкується вперше.

Субтельний Орест. Україна: історія [Текст] /Пер. з анг Ю.І. Шевчука;Вст. сл. С.В. Кульчицького. - К.: Либідь, 1993.- 720с.: іл.
Анотація. «Історія України» Ореста Субтельного - ґрунтовний підручник з української історії нерадянського штабу, на якому згодом вчилося не одне покоління вітчизняних студентів. підручник став справжньою класикою навчально-історичної літератури, перевидавався десятки разів.
Книга професора Йоркського університету в Торонто (Канада) українця за походженням Ореста Субтельного визнана на Заході кращим популярним викладом історії України англійською мовою. Дещо незвична для нашої аудиторії, вона викличе інтерес передусім нетрадиційною концепцією української історії, прагненням автора до наукової об'єктивності, неупередженістю позиції, зваженістю оцінок, а головне — своєю наскрізною ідеєю — ідеєю національного відродження України.

Україна: Для дітей середнього шкільного віку: Енциклопедія [Текст] / Авт.-упорядники Скляренко В. М., Іовлева Т. В., Мирошнікова В. В., Панкова М. О. - Харків: Фоліо, 2006. - 463 с.: іл. - (Дитяча енциклопедія).
Анотація. Енциклопедія "Україна" містить різноманітну інформацію про минуле і сучасне життя нашої країни. Дванадцять розділів цієї книжки, що супроводжуються кольоровими ілюстраціями, цікаво і докладно розповідають про історію, звичаї  та традиції українського народу, розвиток економіки, науки, освіти, культури, літератури й мистецтва України
Кульчицький, С. Солдатенко, В. Володимир Винниченко [Текст] / Станіслав Кульчицький, Валерій Солдатенко. - К.: Видавничий дім "Альтернатива", 2005.- 376с., іл.
Анотація. Книга є першою політичною біографією одного із засновників УHP, видатного українського революціонера й великого письменника. Узагальнюючи досягнення вітчизняної науки та істориків діаспори, користуючись архівними документами, матеріалами преси, величезними за обсягом і тривалістю щоденниковими записами й усім творчим здобутком В.К. Винниченка, автори відтворюють постать і справи свого героя впродовж життя, показують його сильні та слабкі сторони. Могутня особистість В. Винниченка істотно позначилася на перебігу революційних подій 1917—1919 років. Велика увага в книзі приділяється періоду Української революції. Розрахована на науковців, студентів-істориків, учителів та учнів загальноосвітніх шкіл, широке коло читачів.
Сергієнко, П. П. Соборність України: поняття, ідея і реальність [Текст] / П. П. Сергієнко. — К. : Фотовідеосервіс, 1993. — 78 с. : портр.
Анотація. Розкривається зміст поняття "соборность" Досліджжується становлення ідеї соборності на різних етапах людства. Аналізуються умови, за якими нині можлива розбудова соборної України.

      РОЗДІЛ 2                                        
Є у нас наснага безмежна, 
Сила в нас непереборна
 
І країна в нас є Незалежна
 
А крім того, іще і Соборна
 
Сторінки історії України [Текст]: Нариси. статті/ Упоряд. Й.Л. Рисіч. - Дніпропетровськ: Січ, 1992. - 94с.
Анотація. У книзі висвітлюються сторінки історії України і сучасного суспільно-політичного процесу, які до оголошення державної незалежності були недоступними широким верствам населення.
Книга побудована за принципом питань-відповідей і розрахована на масового читача, в тому числі на учнів старших класів та студентів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів.

Нагаєвський, І. Історія Української держави двадцятого століття [Текст]/ І. Нагаєвський. - К. :Український письменник, 1993. - 413с.
Анотація. Книга доктора Ісидора Нагаєвського, написана в еміграції,висвітлює події в Україні часів Центральної Ради, Гетьманату, Директорії (1917-1921рр.). на основі документів, свідчень сучасників, на тлі тогочасних подій в Європі автор розгортає картину боротьби за державність України в усій її складності і суперечливості. ,Думка автора полягає в тому, що Україна могла стати незалежною державою ще тоді.

Полонська-Василенко, Н. Історія України [Текст]: у 2 т./ Н. Полонська-Василенко. – 2-е вид. - К.: Либідь, 1993. - 640 с.
Анотація. Цей загальний нарис національної історії свого часу був підготовлений як підручник для вищих шкіл. Висвітлюється передовсім політична історія України, багатовікова боротьба її народу за власну державність. Подаються огляди економічного життя, соціальних відносин, розвитку культури, церкви тощо. 

Грушевський, М.С. Новий період історії України [Текст]: за роки від 1914 до 1919 /М.С.Грушевський. – К.: Либідь, 1992. – 46 с.
Анотація. Книга є своєрідним продовженням « Історії України, приладженої до програми вищих початкових шкіл і нижчих класів шкіл середніх». Твір складається із семи розділів, де в хронологічному порядку йдеться про перебіг подій в Україні в період світової війни, Лютневої і Жовтневої революцій, проголошення і перших кроків Української Народної Республіки, боротьби за її незалежність.
Для школярів, студентів, учителів, широкого кола читачів. 

 
Котляр, М. Шляхами віків [Текст]: довідник з історії України / М. Котляр, С. Кульчицький – К.: Україна, 1993. – 380 с.
 
АнотаціяДовідник з історії України охоплює проміжок часу у півтора тисячоліття – починаючи від племінних спільностей V ст.. й до сьогодення. Текст доповнено порівняльною хронологічною таблицею.Розрахований на широке коло читачів.
 

 

Історія України [Текст]: джерельний літопис / за ред. В. І. Червінський; М. І. Обушний. – К.: КВІЦ, 2012. – 832.: іл.

Анотація. Вміщено документи і матеріали, які висвітлюють найважливіші події в історії України з найдавніших часів до сьогодення, методику їх використання та інші дидактичні матеріали.
Подано найрізноманітніші типи джерел: уривки з літописних свідоцтв, юридично-правових документів, генеалогічних таблиць княжих династій, фольклорних матеріалів, історико-географічних карт із праць відомих істориків, спогадів учасників подій, свідчень іноземців.

 


Українська нація : шлях до самовизначення [Текст] : [монографія] / М.М. Вівчарик, П.Т. Панченко, В.І. Чмихова. – К. : Вища школа, 2001. – 287 с.
Анотація. Автори цієї книги чи не вперше сміливо й чесно на багатому фактичному матеріалі переконливо доводять, що українська нація – це реальність, яку не треба заперечувати, а з якою слід рахуватися. Видання допоможе глибше зрозуміти родовід і духовні витоки нації та усвідомити драматичну історію українського народу.
Грушевський М.
Ілюстрована історія України із додатками та доповненнями [Текст] / М.С. Грушевський; укладачі : Й.Й. Брояк, В.Ф. Верстюк. – Донецьк : ВКФ «Бао», 2008. – 736 с. : іл.
Анотація. В цьому виданні видатного українського історика зображено становлення й розвиток народу, економіки, культури та державності України. Перша російська публікація книги (Санкт-Петербург, 1913) доповнена новим текстом з останнього авторського видання (Відень, 1921), також нарисом сучасного історика В. Верстюка.
Книга приваблює яскравим художнім стилем і читається, як захоплюючий літературний твір. Рекомендується всім, хто цікавиться багатою історією України.
Новий довідник: Історії України [Текст]. - К.: ТОВ "КАЗКА", 2005. - 736с.
Анотація. «Новий довідник: Історія України» подає відомості з історії нашої Вітчизни від найдавніших часів до сьогодення. Завдяки стислому, зрозумілому текстові та оригінальній структурі користувачі зможуть швидко знайти вичерпну відповідь на багато питань з історичної проблематики. Довідник можна використовувати як для вивчення окремих тем, так і для повторення вже пройденого. Видання розраховане на широке коло користувачів, спосіб викладу та оптимальний обсяг матеріалу вирізняє Довідник серед навчальної літератури та робить його універсальним.
Нартов, В.В. Історія України з давніх-давен до сьогодення.- Харків: Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2006. - 352с.
Анотація. Походження слов’ян, поява і формування українського етносу, спадщини Київської Русі, діяльність князів, роль та значення українського козацтва, Гетьманщини, діяльність ОУН-УПА, радянський період нашої історії, розвал СРСР та виникнення суверенної України, осмислення проблем 15-річного розвитку в умовах незалежності – ось далеко не повний перелік тем, яких торкається автор в своїй книжці.
РОЗДІЛ 3
Суверенна моя Україна, статті з газет і журналів.
  • Україна. Презедент (П. Порошенко - 2014) Про відзначення у 2015 році Дня Соборності України: указ, 22 грудня 2014 р. № 948/2014 // Урядовий кур'єр. - 2014.- 26 грудня. - С.8 

  • Ми єдині і по духу, і по крові: до сценарної скарбнички // Позакласний час. - 2014.- №12. - С.55
 

 
  • Шевченко, А. Духовна єдність - запорука соборності України/ А. Шевченко // Голос України. - 2013. - №14. - 23січня. - С2
 
  • Вахтюк, О.А. Розквітай, моя ти Україно: 22 січня - День соборності / О.А. Вахтюк // Позакласний час. - 2012. - № 12. - С.14-17

  • Цікава Україна: 22 січня - День соборності України // Шкільна бібліотека. - 2009.- №12. - С.53

 
  • Бойко, О.В. Чи на світі є країна ще миліша за наш край: 22 січня - День соборності України/ О.В. Бойко // Позакласний час. - 2009. - №23 - 24. - С.15-19
Переглядів: 193 | Додав: AdminBibl | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
ПОСИЛАННЯ
Друзі сайту
Пошук
Календар
«  Січень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Архів записів
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0